May 25, 2020 ~ SHABUOT. Maqam SIGAH/AJAM.

 

Moshe Ashear - חכם משה אשקר הכוהן

 

Biography

 

Hakham Ashear was born at the end of 1877.  He was the closest student of Hakham Raphael Tabbush.  In fact, Ashear wrote down many of Tabbush’s songs because Tabbush was blind.  In 1904, he became the hazzan and qore in Knis Kebirah in Aleppo until 1913 when he moved to New York.

Moses Ashear was adopted by Hakham Raphael Tabbush as a young child, having lost his parents.  Ashear was taught music, poetry, and the love for pizmonim.  In 1912, Hakham Ashear immigrated to New York, where he lived first in Manhattan and later in Brooklyn.  He brought the pizmonim that he had learned from Tabbush in Aleppo with him and composed many new ones.  Hakham Moses Ashear would listen to recordings of new Arabic songs to learn new melodies for new pizmonim.

When in Brooklyn, Hakham Ashear was a constant reference to past pizmonim as well as a bridge to the new, functioning as a direct uninterrupted link to the sources.  He would help to identify some forgotten songs and teach others in order to continue the transmission of pizmonim.

His passing was on 2 Hol Hamoed Sukkot 1940.  Copies of his weekly notes for the last 4 years of his life (1937, 1938, 1939, 1940) have been preserved and are available to the public.

Manuscripts

Section Pizmon Page Song CommentaryManuscripts Application
Rast 144 125 מימים ימימה Ashear Manuscript
שועת עניים
Rast 145 126 יה שמע תפלה Ashear Manuscript
Rast 146 127 מגן ישעי This pizmon, "Magen Yish'ee" (RAST, page 127), is composed by H Moses Ashear (acrostic: Moshe Hazaq), in honor of the wedding of Mr Ezra Obadia Labaton In Brooklyn, NY, circa 1920-25. The melody of this song is from the Dutch folk song entitled "Trip a Trop a Tronjes." As the melody sounds, this is a very happy song that celebrates the occasion of a wedding in the Labaton family. The last stanza contains a reference to H Mordekhai Labaton (1780-1869); the great Aleppian Rabbi and patriarch of this family. The last stanza also contains a prayer to return to the sanctuary of the Temple and to rebuild the city of Zion (Jerusalem). This melody is commonly applied to Shav'at Aniyim on weeks of Maqam RAST. On December 7, 2013, two days after the passing of Rabbi Ezra Labaton, Rabbi of Congregation Magen David of West Deal and the grandson of the individual mentioned above, this song was used as the PIZMON SEFER TORAH in over ten community synagogues as a tribute to the Rabbi. Ashear Manuscript
Photograph of Rabbi Dr Ezra Labaton
שועת עניים
Rast 147 127 מלך שוכן Ashear Manuscript
Rast 148 128 יחיד אל נורא Ashear Manuscript
Rast 149 128 תען לשוני ותגיד (Maqam Sigah). Ashear Manuscript
ממצרים
Rast 150 129 יה תן לי חנא Italian melody. Should be Sigah. For the groom, David Abraham Sutton. Ashear Manuscript
שועת עניים
Rast 151 130 מלכי לעם איתני For the Hatan (groom), David Abraham Sutton. Ashear Manuscript
כתר
Rast 152 131 אמר לו גואלי Ashear. In honour of the groom, Yosef Abraham Me'Eli HaKohen. Ashear Manuscript
Rast 153 131 מבשר אתן In honour of the groom, Yosef Abraham Me'Eli HaKohen. Ashear Manuscript
Rast 154 132 יהלל פי בשמחת חתן Dweck. Ashear Manuscript
Rast 155 132 פצחו עמי שירים ותפלות Ashear Manuscript
Rast 156 133 אור יה עלי ישכון Ashear Manuscript
Rast 160 136 דר זבולה Wedding of David Jack Beyda family. Original Arabic song "Elly Habbak Ya Hana" sung by Om Kalsoum. Ashear used this for Hodaot on first shabbat post Pesah. June 27, 1934. Leaflet
אל ההודאות
Rast 161 137 מה לך רעיה יחידה Nissim Shaul Dabbah Bar Misvah. February 23, 1935. Leaflet
Rast 162 138 דגלך ישא על הרים Nissim Shaul Dabbah Bar Misvah. February 23, 1935. Leaflet
Mahour 186 153 נעימה לי Eli S Haddad. Ashear Manuscript
שועת עניים
Mahour 187 154 ריבה ריבה Gabe Shasho. Ashear Manuscript
ואני תפלתי
Mahour 188 155 מהלל אל עוררו נא Ashear Manuscript
Mahour 189 155 מלכי צורי יה ידידי Ezra Obadiah HaKohen. Same tune as the Syrian National Anthem of prior to 1936. Ashear Manuscript
Mahour 190 155 לביתך יה ארוצה Shalom. For Yom Kippur. Ashear Manuscript
Mahour 191 156 בואי ברנה Bo'ee BeRina is one of the most beautiful compositions authored by H Moshe Ashear (d. 1940). This pizmon was written for the groom, Seymour Charles Semah, in honor of his wedding to Sara Ashkenazie (daughter of Lulu and Aharon Ashkenazie). The content of the pizmon is written from the point of view of the Hatan talking to his new wife. Although the acrostic is Moshe- named after the author, the names Shaul, Sion, and Semah are alluded to in the first, second, and last stanzas, respectively. The melody of this pizmon is from the Arabic "Hawad Min Hina," sung by Egyptian singer Munira al-Mahdiya (1884-1965). Although this song is only listed in Maqam MAHOUR, Ashear made another melody to this pizmon in Maqam HIJAZ. It is the HIJAZ version that Ashear applied to Semehim on Shabbat Haye Sara in 1940. The pizmon relates to this Torah portion, because Isaac becomes a groom. Ashear Manuscript
שמחים
Mahour 192 157 יה הרם סלה Haddad. Ashear Manuscript
Mahour 193 157 ישירו לאלהים Shabot. Ashear Manuscript
Mahour 194 158 חי רם על כל רמים Abraham Obadia Ades Bar Misvah. June 1935. Leaflet
Mahour 195 160 יחיד ברצונך Isaac Harry Franco wedding. Kislev 1931. Leaflet
Mahour 196 161 יה ניבי לך Isaac Harry Franco wedding. Kislev 1931. Leaflet
Lami 233 183 למי יזרח אור ופורקן Sion Ezra Levy wedding. September 20, 1938. Leaflet
קדיש
Ajam 234 186 מי יספר חסדי האל Hedaya. Alludes to the Ten Sefirot that God used to create the world. It's melody is taken from the 1888 Princeton University song called "The Orange and the Blue." Ashear Manuscript
Leaflet
נשמת
Ajam 234 186 מי יספר חסדי האל Hedaya. Alludes to the Ten Sefirot that God used to create the world. It's melody is taken from the 1888 Princeton University song called "The Orange and the Blue." Ashear Manuscript
Leaflet
נשמת
Ajam 235 187 מי זאת הנשקפה Its melody is taken from the Neapolitan song "Santa Lucia", by Teodoro Cottrau, Written in honor of the birth of a baby girl. The text begins with a paraphrase of Song of Songs 6:10: "Who is she that shines through like dawn, tired. She is radiant and beautiful, the pleasing daughter of Zion." Written for Hebrat Qadimah which was a Zionistic society as the words of the song clearly indicate and not a community synagogue. Ashear wrote this song before 1928. Ashear Manuscript
שמחים
Ajam 236 188 מרומם על כל רם Ashear Manuscript
Ajam 237 188 מתי יפרח עם הנאמן Ashear Manuscript
Ajam 238 189 מפעלות אלהים חזו Sam Franco. PS 62 song. Ashear Manuscript
אל ההודאות
Ajam 239 189 מלאכי מרום Wedding of Isaac and Fortunee Betesh. German melody. Ashear Manuscript
Photograph of Isaac S Betesh and Fortunee Antebi
שועת עניים
Ajam 240 190 מה נורא מעשיך Sam Franco. Ashear Manuscript
אל ההודאות
Ajam 241 191 מקדם אזכיר נפלאות Intro music to the next song. Ashear Manuscript
Ajam 242 191 כל עת אליך Maqam Girkah Naftali Tawil. Arabic is: "Tilet Yamahla Nourha". Ashear Manuscript
שמחים
Ajam 243 193 אני בפי אביע Mizrachi. Ashear Manuscript
שמחים
Ajam 244 193 בקול רנה גילה וצהלה Wedding song. Ashear Manuscript
Ajam 245 194 יה שוכני סנה Esses. Ashear Manuscript
Ajam 246 194 יה שוכן זבול Sutton. Ashear Manuscript
Ajam 249 197 מי ימלל גבורות אל Bar Misvah of Bechor Shelomo Schwecky. August 18, 1936. Leaflet
Ajam 250 199 אל מול דביר אשתחוה Wedding of Abraham Moshe Cohen; April 2, 1940. Abdel Wahab song is called "Yadi El Na3eem". Leaflet
קדיש
Ajam 251 200 אתה צורי Wedding of Saul Sedaqa Ashkenazi; January 21, 1934. Melody of Syrian National anthem. Leaflet
Nahwand 280 217 בשם יי אקרא Rishty. Ashear Manuscript
Nahwand 281 218 מריא ראשי וכבודי Isaac Shalom. Ashear Manuscript
Nahwand 282 219 מה נמלצו לחכי For Hebrat Sha'are Sedeq which was the Synagogue on the Lower East Side. Written pre 1928. The tune is Turkish. Ashear Manuscript
Nahwand 283 219 מה נעמו Moshe Ezra Shrem. Ashear Manuscript
Nahwand 284 220 מלך רם Composed by Ashear in honor of the Tawil family. Music from CHOPIN. Wedding. Ashear Manuscript
Photograph of Shaul, Joseph and Abraham Tawil
שועת עניים
Nahwand 285 220 אהלל ואביע Associated with Matan Torah due to allusions to Ten Commandments. Ashear Manuscript
הללויה
Nahwand 286 222 מלך אב רם In honor of the birth of Joseph Bijou. Written by M. Ashear. Arabic is "Ya Dounia Ya Gharami", by Abdel Wahab. Ashear Manuscript
הללויה
Nahwand 287 223 יעלוזו ביה Shabot. Ashear Manuscript
ה' מלך
Nahwand 288 224 יה אל נורא Moshe Ezra Shrem. Ashear Manuscript
פזמון
Nahwand 289 225 מה עצמו Wedding of Selim and Nizha Gindi. Photograph is courtesy of David Catton, grandson. Ashear Manuscript
Photograph of Selim and Nizha Gindi
קדיש
Nahwand 290 225 מאמר ותחנון Wedding of Selim and Nizha Gindi. Photograph is courtesy of David Catton, grandson. Classic song in Maqam Nawa-athar. It is a DOR by the name Ya Qamar Dar El 'Oyoun and this version is sung by Laure Dackashe. (Lor Dakash) Ashear Manuscript
Photograph of Selim and Nizha Gindi
Nahwand 292 226 יהלל אל רם ונעלה Wedding of Seyah M Ashear. April 2, 1939. Leaflet
Nahwand 293 228 יה לו אעתיר Wedding of Shelomo Harra; April 14, 1935. Leaflet
קדיש
Nahwand 294 229 מרום יחיד בלי שני Wedding of Joseph Moshe Ashear. Nisan 1931. Leaflet
Nahwand 295 230 צהלה וגילה Wedding of Saad Shames; April 6, 1933. Leaflet
Nahwand 296 231 ירומם צורי Ashear composed this pizmon in honor of the birth of his grandson Moshe to his son Yosef. The initials at the beginning of each main stanza form the acrostic 'Yosef HaCohen Hazak'. June 8, 1935. Leaflet
קדיש
Nahwand 297 233 אלי אנוהו ארוממנהו Ezra Abraham Husney (Levy) Bar Misvah. April 9, 1940. Leaflet
ה' מלך
Bayat 339 260 לשם יי צבאות Bar Misvah. Ashear Manuscript
Bayat 340 260 בעדי יה בעדי Ashear Manuscript
אל ההודאות
Bayat 341 261 הבו גודל Bar Misvah. Ashear Manuscript
שועת עניים
Bayat 342 262 אבות הבנים Gindi Bar Misvah. Ashear Manuscript
Bayat 343 263 מה יפו לי פעמיך Bijou. Ashear Manuscript
Bayat 344 264 מענה לשון Safdieh. Ashear Manuscript
הללויה
Bayat 345 265 מלך צור עולמים Pre 1928 for Hebrat Qehal Qadosh Agudath Ahim. חברת אגודת אחים / Hebrath Agudath Ahim / The oriental Hebrew Aid Society and Congregation, 87 Eldridge Street, New York. Ashear Manuscript
Bayat 346 266 אל מאד נעלה The pizmon “El Meod Na’ala” (BAYAT, page 266) is one of the most famous compositions written by cantor H Moshe Ashear (1877-1940). This was written in honor of the groom Mr Elie J Gindi (born in 1900, Syria) for his wedding (circa 1924 in Brooklyn, NY). The acrostic of the pizmon is “Eliah Moshe” with the first word of each of the three stanzas spelling “Eliah” and the second word of each stanza spelling “Moshe.” The names of the bride’s father, Moses (Attieh), and the bride, Rachel, are alluded to in the first and third stanza’s respectively. The melody of this pizmon is from polka music from Istanbul, Turkey. In the prayers, this melody is commonly applied to Semehim on weeks of Maqam BAYAT. This song is also traditionally used as the PIZMON SEFER TORAH for Shabbat Shemot because of it mentioning Moshe and Aharon, two important people introduced in this Torah portion. Ashear Manuscript
שמחים
Bayat 347 266 מכון לשבתך עולמים Bijou. Ashear Manuscript
Bayat 348 267 אל צור מחסה Ashear Manuscript
Bayat 349 267 הודך Wedding of Ezra S Tawil. Song is a mixture of Bayat and Hijaz. Ashear Manuscript
נקדישך
Bayat 350 268 'הללו את ה Matan Torah. Ashear Manuscript
Bayat 351 269 איומה לי שובי בחבה Ashear Manuscript
Bayat 352 270 לדודי נא Ashear Manuscript
Bayat 353 270 מראש אמנה Ashear Manuscript
Bayat 354 272 תנהלני לעיר כבודך Serure. Ashear Manuscript
Bayat 355 273 יה הושיעה עדתי Wedding of Jacob Isaac Cabasso, father of Eli and Isaac J Cabasso. Ashear Manuscript
Photograph of Isaac Cabasso with DMB
Bayat 356 274 אל חי שוכן Maqam Kourd Paragraph 1 can be applied to El Hahodaot and Paragraph 3 can be applied to Qaddish. Appropriate for Shabbat Re'eh. Arabic is sung by Daoud Hosni. Ashear Manuscript
שמחים
Bayat 363 280 שובי העדי Written May 26, 1940. Song in memory of Rabbi Shimon Bar Yohai, for Lag LaOmer. Leaflet
כתר
Bayat 364 282 יה נורא ונשגב Mordechai Israel Missry Bar Misvah. March 19, 1935. Leaflet
Bayat 365 284 לאל עתרתי תעלה David Moshe Ashear Wedding. March 14, 1937. Leaflet
Bayat 366 286 אשיר לאל דר זבולה Wedding of Isaac Shaul Semah. August 25, 1940. This is the last documented pizmon of Moshe Ashear; written a month before his demise. Shrem Manuscript
Leaflet
Bayat 369 289 מגן עוזר רם ונורא Isaac Joseph Shasho Bar Misvah. 12/21/1934. Leaflet
ממצרים
Bayat 371 291 יחידה התנערי Bar Misvah of Joe Saff. The pizmon contains references to Bar Mitzvah as well as allusions to the particular situation of the Saff family. 1933. Leaflet
Photograph of Joseph E Saff
Bayat 372 292 דברי שירתי- מגן בעדי In honor of birth of Moshe Ashear's grandson. December 10, 1937. Shrem Manuscript
Leaflet
ראו בנים
Bayat 374 294 אלהי אבי הקשב Wedding of Abraham Eliahou Abad il-Wahad. April 21, 1940. Leaflet
Bayat 376 297 מאל עליון Joseph Isaac Shalom Bar Misvah. Kislev 1930. Leaflet
Isaac and Alice Shalom Family
Bayat 378 299 מה נעימה ויפה Husney Bar Misvah; 8/29/1935. Starts Bayat and switches to Hijaz. Leaflet
פזמון
Bayat 379 299 אני לו אשיר Continuation of previous song. Abdel Wahab song EL NIL NAGASHI. The section that Menaged is using is minute 2:40 through 4:20 of the Arabic song. In the pizmon it's from the 5th line on page 300 (Malkekh Yinhar) until the 12th line (El Ahoub Yahel Lah). Leaflet
שועת עניים
Bayat 382 304 חוס לעמך Sam Haddad- "Simbol" (Joseph) Kassin Wedding. December 1, 1951. Leaflet
קדיש
Bayat 383 306 עזרי אקרא יה This pizmon is the introductory music of the following song, "Hallet Ya Rabie." Leaflet
Mehayar-Bayat 396 322 מזיוך תנהיר עלי Bar Misvah of Sion Nasar, son of Shemuel and Sanyar Nasar. Allusions to these names are in text. "San Yar", the mother's name, is divided into two words. Ashear Manuscript
Mehayar-Bayat 397 323 יה מתנשא Meyer Salem wedding. Ashear Manuscript
Mehayar-Bayat 398 324 מלכי יוצרי Composed by H Moshe Ashear in honor of the wedding of Ezra Moshe and Nahmo Azar Cohen, on February 25, 1925. Photographs courtesy of descendents Jack and Ezra Azar. Ashear Manuscript
Wedding of Ezra and Nahmo Azar 2-25-1925
Photograph of Ezra Moshe and Nahmo Azar
שועת עניים
Mehayar-Bayat 399 325 מראשית כל Harari wedding. Ashear Manuscript
קדיש
Mehayar-Bayat 400 326 ממלכות הארץ Abadi wedding. Ashear Manuscript
ממצרים
Mehayar-Bayat 401 327 יה החישה ותנה לי Kassin wedding. Ashear Manuscript
Mehayar-Bayat 402 328 ידידי יה נפשי טהר Arabic is "Gadedi Ya Nafsi," sung by Saleh Abd El Hai. Maqam Hoseni. Ashear Manuscript
Mehayar-Bayat 403 328 מדבש ונפת צוף Written pre 1928 in honor of Ma'oz Laebyon. Ashear Manuscript
Mehayar-Bayat 406 331 מלך הדור Maqam Kourd Wedding of Isaac Haim Massri; March 20, 1934. Leaflet
קדיש
Saba 509 425 אל מוכתר בכתר פיוט על סדר אלף בית אומרה- Alludes to 10 Sefirot. Ashear applies this tune often to Naqdishakh. Ashear Manuscript
נשמת
Saba 510 426 יחידי אל צור Ashear Manuscript
Sigah 561 467 יה יה אנא Ashear Manuscript
Sigah 562 468 ממשגב לעם הנעלה Ashear Manuscript
Hijaz 577 480 שלח סגני ידידי Shabbat Pinehas. Ashear Manuscript
פזמון
Hijaz 597 495 מושיעי יה Ashear Manuscript
Hijaz 598 496 יה לגני בא נא יה Ashear Manuscript
Hijaz 599 497 יחלתי צורי לעבדך The Arabic is a DOR entitled G'alt Higri. Here it is sung by Mohamed Salim. Ashear Manuscript
Hijaz 600 497 יחיד מלך נאמן Wedding. Ashear Manuscript
שמחים
Hijaz 602 498 מהר חביבי Ashear Manuscript
נשמת
Hijaz 603 499 שיר אל אגידה Ashear Manuscript
Hijaz 604 500 אספר שמך Ashear Manuscript
Hijaz 605 501 אל השב Same melody as page 491. Ashear Manuscript
Hijaz 608 503 יאתה לאל הגדלה Wedding of Joseph Moshe Ashear. Nisan 1931. Leaflet
Hijaz 609 504 אנא רפא לחבלי Wedding of Joseph Moshe Ashear. Nisan 1931. Leaflet
Hijaz 610 506 נדה אני Bar Misvah of Shaul Abraham Houssni. January 1938. Leaflet
קדיש

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Rast 144 125 מימים ימימה Ashear Manuscript E. Menaged
Recording
I Cabasso
שועת עניים
Rast 145 126 יה שמע תפלה Ashear Manuscript E. Menaged
G. Shrem
Recording
Musa Camjagi- Semehim
I Cabasso- SA
I Cabasso
Rast 146 127 מגן ישעי This pizmon, "Magen Yish'ee" (RAST, page 127), is composed by H Moses Ashear (acrostic: Moshe Hazaq), in honor of the wedding of Mr Ezra Obadia Labaton In Brooklyn, NY, circa 1920-25. The melody of this song is from the Dutch folk song entitled "Trip a Trop a Tronjes." As the melody sounds, this is a very happy song that celebrates the occasion of a wedding in the Labaton family. The last stanza contains a reference to H Mordekhai Labaton (1780-1869); the great Aleppian Rabbi and patriarch of this family. The last stanza also contains a prayer to return to the sanctuary of the Temple and to rebuild the city of Zion (Jerusalem). This melody is commonly applied to Shav'at Aniyim on weeks of Maqam RAST. On December 7, 2013, two days after the passing of Rabbi Ezra Labaton, Rabbi of Congregation Magen David of West Deal and the grandson of the individual mentioned above, this song was used as the PIZMON SEFER TORAH in over ten community synagogues as a tribute to the Rabbi. Ashear Manuscript Photograph of Rabbi Dr Ezra Labaton E. Menaged
Yosef Hamaoui
G. Shrem
Recording
Nahari- Semehim
שועת עניים
Rast 147 127 מלך שוכן Ashear Manuscript E. Menaged
E. Menaged 2
M. Kairey
G. Shrem
Rast 148 128 יחיד אל נורא Ashear Manuscript E. Menaged
E. Menaged 2
G. Shrem
I Cabasso
Shabetai Laniado
Rast 149 128 תען לשוני ותגיד (Maqam Sigah). Ashear Manuscript E. Menaged
E. Menaged 2
M. Kairey
Yosef Hamaoui
G. Shrem
I Cabasso
I Cabasso
Arabic
ממצרים
Rast 150 129 יה תן לי חנא Italian melody. Should be Sigah. For the groom, David Abraham Sutton. Ashear Manuscript E. Menaged
Arabic
שועת עניים
Rast 151 130 מלכי לעם איתני For the Hatan (groom), David Abraham Sutton. Ashear Manuscript M. Kairey
E. Menaged
G. Shrem
כתר
Rast 152 131 אמר לו גואלי Ashear. In honour of the groom, Yosef Abraham Me'Eli HaKohen. Ashear Manuscript Yosef Hamaoui
E. Menaged
G. Shrem
Recording
DMB - Qaddish
Rast 153 131 מבשר אתן In honour of the groom, Yosef Abraham Me'Eli HaKohen. Ashear Manuscript E. Menaged
E. Menaged 2
M. Kairey
I Cabasso- EH
I Cabasso- EH
Rast 154 132 יהלל פי בשמחת חתן Dweck. Ashear Manuscript
Rast 155 132 פצחו עמי שירים ותפלות Ashear Manuscript
Rast 156 133 אור יה עלי ישכון Ashear Manuscript G. Shrem
Rast 157 133 מה נאוו רגלי מבשר Shabbat Qorah. G. Shrem
G. Shrem
כתר
Rast 158 134 ישמח חתני יה
Rast 159 135 ממרום קולם G. Shrem
G. Shrem
ה' מלך
Rast 160 136 דר זבולה Wedding of David Jack Beyda family. Original Arabic song "Elly Habbak Ya Hana" sung by Om Kalsoum. Ashear used this for Hodaot on first shabbat post Pesah. June 27, 1934. Leaflet Arabic
Recording
J. Mosseri
R Elnadav- Qaddish
אל ההודאות
Rast 161 137 מה לך רעיה יחידה Nissim Shaul Dabbah Bar Misvah. February 23, 1935. Leaflet I. Cabasso
I. Cabasso 2
Rast 162 138 דגלך ישא על הרים Nissim Shaul Dabbah Bar Misvah. February 23, 1935. Leaflet G. Shrem
I Cabasso- Semehim (Lo Ahale Ki)
Rast 163 139 טל עלי יה Ephraim Mordechai Haddad Bar Misvah. January 1935. Leaflet Moe Massry
Moe Massry 2
I. Cabasso
Moey Sutton
Arabic Recording
פזמון
Mahour 186 153 נעימה לי Eli S Haddad. Ashear Manuscript E. Menaged
S. Salem
G. Shrem
Recording
Eliahou Ozen- Shavat
Isaac Cabasso- Shavat
Nahari- Mimisrayim
I Cabasso- SA
Shabetai Laniado- HM
שועת עניים
Mahour 187 154 ריבה ריבה Gabe Shasho. Ashear Manuscript G. Shrem
Recording
I Cabasso- EH
ואני תפלתי
Mahour 188 155 מהלל אל עוררו נא Ashear Manuscript
Mahour 189 155 מלכי צורי יה ידידי Ezra Obadiah HaKohen. Same tune as the Syrian National Anthem of prior to 1936. Ashear Manuscript E. Menaged
G. Shrem
Recording

Nahari- Nishmat
Mahour 190 155 לביתך יה ארוצה Shalom. For Yom Kippur. Ashear Manuscript I. Cabasso
Recording
Mahour 191 156 בואי ברנה Bo'ee BeRina is one of the most beautiful compositions authored by H Moshe Ashear (d. 1940). This pizmon was written for the groom, Seymour Charles Semah, in honor of his wedding to Sara Ashkenazie (daughter of Lulu and Aharon Ashkenazie). The content of the pizmon is written from the point of view of the Hatan talking to his new wife. Although the acrostic is Moshe- named after the author, the names Shaul, Sion, and Semah are alluded to in the first, second, and last stanzas, respectively. The melody of this pizmon is from the Arabic "Hawad Min Hina," sung by Egyptian singer Munira al-Mahdiya (1884-1965). Although this song is only listed in Maqam MAHOUR, Ashear made another melody to this pizmon in Maqam HIJAZ. It is the HIJAZ version that Ashear applied to Semehim on Shabbat Haye Sara in 1940. The pizmon relates to this Torah portion, because Isaac becomes a groom. Ashear Manuscript G. Shrem
S. Salem
I. Cabasso- Shav'at
I. Cabasso- Hijaz
G. Shrem
Recording
Eliahou Ozen- El Hahodaot
Nahari- Shavat
G Shrem 2
שמחים
Mahour 192 157 יה הרם סלה Haddad. Ashear Manuscript G. Shrem
Recording
Mahour 193 157 ישירו לאלהים Shabot. Ashear Manuscript G. Shrem
Mahour 194 158 חי רם על כל רמים Abraham Obadia Ades Bar Misvah. June 1935. Leaflet Abdel Wahab
Mahour 195 160 יחיד ברצונך Isaac Harry Franco wedding. Kislev 1931. Leaflet
Mahour 196 161 יה ניבי לך Isaac Harry Franco wedding. Kislev 1931. Leaflet G. Shrem
Arabic: Ya Sidi
I Cabasso
I Cabasso
Lami 233 183 למי יזרח אור ופורקן Sion Ezra Levy wedding. September 20, 1938. Leaflet I. Cabasso
G. Shrem
Arabic
Y. Bozo
Recording
G Shrem 2
קדיש
Ajam 234 186 מי יספר חסדי האל Hedaya. Alludes to the Ten Sefirot that God used to create the world. It's melody is taken from the 1888 Princeton University song called "The Orange and the Blue." Ashear Manuscript Leaflet I. Cabasso
E. Menaged
E. Menaged 2
G. Shrem
נשמת
Ajam 235 187 מי זאת הנשקפה Its melody is taken from the Neapolitan song "Santa Lucia", by Teodoro Cottrau, Written in honor of the birth of a baby girl. The text begins with a paraphrase of Song of Songs 6:10: "Who is she that shines through like dawn, tired. She is radiant and beautiful, the pleasing daughter of Zion." Written for Hebrat Qadimah which was a Zionistic society as the words of the song clearly indicate and not a community synagogue. Ashear wrote this song before 1928. Ashear Manuscript I. Cabasso
M. Nadaf
שמחים
Ajam 236 188 מרומם על כל רם Ashear Manuscript
Ajam 237 188 מתי יפרח עם הנאמן Ashear Manuscript
Ajam 238 189 מפעלות אלהים חזו Sam Franco. PS 62 song. Ashear Manuscript Yosef Hamaoui
Y Hamaoui - Keter
Y Hamaoui- El Hahodaot
G. Shrem
G. Shrem
Recording
אל ההודאות
Ajam 239 189 מלאכי מרום Wedding of Isaac and Fortunee Betesh. German melody. Ashear Manuscript Photograph of Isaac S Betesh and Fortunee Antebi I. Cabasso
I. Cabasso 2
DMB- Wedding of Lauren and Joey Abadi (Sept 2011)
Nahari- Shavat
I Cabasso- SA
שועת עניים
Ajam 240 190 מה נורא מעשיך Sam Franco. Ashear Manuscript I. Cabasso
אל ההודאות
Ajam 241 191 מקדם אזכיר נפלאות Intro music to the next song. Ashear Manuscript DMB
Ajam 242 191 כל עת אליך Maqam Girkah Naftali Tawil. Arabic is: "Tilet Yamahla Nourha". Ashear Manuscript I. Cabasso - Semehim
Yosef Hamaoui
Arabic
Y. Bozo
G. Shrem
Recording
I Cabasso- Semehim
שמחים
Ajam 243 193 אני בפי אביע Mizrachi. Ashear Manuscript I. Cabasso - Nishmat
G. Shrem
שמחים
Ajam 244 193 בקול רנה גילה וצהלה Wedding song. Ashear Manuscript G. Shrem
Ajam 245 194 יה שוכני סנה Esses. Ashear Manuscript S. Hassoun
Recording
Ajam 246 194 יה שוכן זבול Sutton. Ashear Manuscript I. Cabasso
I. Cabasso 2
Ajam 247 195 מה יפית ומה נעמת Written for Hebrat Qahal Qadosh Magen David. Tune is "The Star Spangled Banner." Written by Ashear pre 1928. I. Cabasso
Ajam 248 196 הלל יה עם ישראל Hatan Yehezqel Haim Shalom. Tishri 1929. Leaflet
Ajam 249 197 מי ימלל גבורות אל Bar Misvah of Bechor Shelomo Schwecky. August 18, 1936. Leaflet Arabic: Yalli Chagak Elanine
Ajam 250 199 אל מול דביר אשתחוה Wedding of Abraham Moshe Cohen; April 2, 1940. Abdel Wahab song is called "Yadi El Na3eem". Leaflet M. Nadaf
M. Nadaf 2
Arabic
1
Recording
Recording
קדיש
Ajam 251 200 אתה צורי Wedding of Saul Sedaqa Ashkenazi; January 21, 1934. Melody of Syrian National anthem. Leaflet M. Nadaf
Nahwand 280 217 בשם יי אקרא Rishty. Ashear Manuscript I. Cabasso
Nahwand 281 218 מריא ראשי וכבודי Isaac Shalom. Ashear Manuscript I. Cabasso
Nahwand 282 219 מה נמלצו לחכי For Hebrat Sha'are Sedeq which was the Synagogue on the Lower East Side. Written pre 1928. The tune is Turkish. Ashear Manuscript
Nahwand 283 219 מה נעמו Moshe Ezra Shrem. Ashear Manuscript E. Menaged
I Cabasso
I Cabasso
Nahwand 284 220 מלך רם Composed by Ashear in honor of the Tawil family. Music from CHOPIN. Wedding. Ashear Manuscript Photograph of Shaul, Joseph and Abraham Tawil I. Cabasso
E. Menaged
G. Shrem
G. Shrem 2
G. Shrem
שועת עניים
Nahwand 285 220 אהלל ואביע Associated with Matan Torah due to allusions to Ten Commandments. Ashear Manuscript I. Cabasso- Halleluyah
G. Shrem
G. Shrem
הללויה
Nahwand 286 222 מלך אב רם In honor of the birth of Joseph Bijou. Written by M. Ashear. Arabic is "Ya Dounia Ya Gharami", by Abdel Wahab. Ashear Manuscript J. Bijou
G. Shrem: Haleluyah
G. Shrem
הללויה
Nahwand 287 223 יעלוזו ביה Shabot. Ashear Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Recording
R Barzani- Shaveat
ה' מלך
Nahwand 288 224 יה אל נורא Moshe Ezra Shrem. Ashear Manuscript Arabic
Maury Blanco
פזמון
Nahwand 289 225 מה עצמו Wedding of Selim and Nizha Gindi. Photograph is courtesy of David Catton, grandson. Ashear Manuscript Photograph of Selim and Nizha Gindi E. Menaged
G. Shrem
I. Cabasso- El Hahodaot
M Tawil (and next song)
G. Shrem
Recording
קדיש
Nahwand 290 225 מאמר ותחנון Wedding of Selim and Nizha Gindi. Photograph is courtesy of David Catton, grandson. Classic song in Maqam Nawa-athar. It is a DOR by the name Ya Qamar Dar El 'Oyoun and this version is sung by Laure Dackashe. (Lor Dakash) Ashear Manuscript Photograph of Selim and Nizha Gindi Arabic- Lor Dakash
E. Menaged
Recording
Nahwand 291 226 יעטר יה Wedding of Sam and Renee Esses. Shabbat Vayesse. Photograph is courtesy of grandson Ike Esses in Phoenix. Names of family members scattered throughout this pizmon. Photograph of Sam and Renee Esses I. Cabasso
Recording
I Cabasso
Nahwand 292 226 יהלל אל רם ונעלה Wedding of Seyah M Ashear. April 2, 1939. Leaflet
Nahwand 293 228 יה לו אעתיר Wedding of Shelomo Harra; April 14, 1935. Leaflet G. Shrem
G. Shrem
G. Shrem
Arabic Recording
קדיש
Nahwand 294 229 מרום יחיד בלי שני Wedding of Joseph Moshe Ashear. Nisan 1931. Leaflet
Nahwand 295 230 צהלה וגילה Wedding of Saad Shames; April 6, 1933. Leaflet
Nahwand 296 231 ירומם צורי Ashear composed this pizmon in honor of the birth of his grandson Moshe to his son Yosef. The initials at the beginning of each main stanza form the acrostic 'Yosef HaCohen Hazak'. June 8, 1935. Leaflet I. Cabasso
I Cabasso- Semehim
I Cabasso- Semehim 2
Recording
קדיש
Nahwand 297 233 אלי אנוהו ארוממנהו Ezra Abraham Husney (Levy) Bar Misvah. April 9, 1940. Leaflet E. Marcus - Abdel Wahab
ה' מלך
Bayat 339 260 לשם יי צבאות Bar Misvah. Ashear Manuscript I. Cabasso
Bayat 340 260 בעדי יה בעדי Ashear Manuscript G. Shrem
Recording
Naftali Tawil- EH
אל ההודאות
Bayat 341 261 הבו גודל Bar Misvah. Ashear Manuscript M Kairey
Recording
Moe Tawil
שועת עניים
Bayat 342 262 אבות הבנים Gindi Bar Misvah. Ashear Manuscript M Kairey
Bayat 343 263 מה יפו לי פעמיך Bijou. Ashear Manuscript I. Cabasso
Shrem and Cabby
Bayat 344 264 מענה לשון Safdieh. Ashear Manuscript I. Cabasso
I. Cabasso- Qedusha
M. Nadaf
Naftali Tawil- Halleluya
Shrem and Cabby
הללויה
Bayat 345 265 מלך צור עולמים Pre 1928 for Hebrat Qehal Qadosh Agudath Ahim. חברת אגודת אחים / Hebrath Agudath Ahim / The oriental Hebrew Aid Society and Congregation, 87 Eldridge Street, New York. Ashear Manuscript E. Menaged
E. Menaged 2
E. Menaged 3
I Cabasso
Bayat 346 266 אל מאד נעלה The pizmon “El Meod Na’ala” (BAYAT, page 266) is one of the most famous compositions written by cantor H Moshe Ashear (1877-1940). This was written in honor of the groom Mr Elie J Gindi (born in 1900, Syria) for his wedding (circa 1924 in Brooklyn, NY). The acrostic of the pizmon is “Eliah Moshe” with the first word of each of the three stanzas spelling “Eliah” and the second word of each stanza spelling “Moshe.” The names of the bride’s father, Moses (Attieh), and the bride, Rachel, are alluded to in the first and third stanza’s respectively. The melody of this pizmon is from polka music from Istanbul, Turkey. In the prayers, this melody is commonly applied to Semehim on weeks of Maqam BAYAT. This song is also traditionally used as the PIZMON SEFER TORAH for Shabbat Shemot because of it mentioning Moshe and Aharon, two important people introduced in this Torah portion. Ashear Manuscript I. Cabasso- Semehim
Yosef Hamaoui
G. Shrem
Recording
R. Elnadav
R Barzani- Shaveat
DMB
שמחים
Bayat 347 266 מכון לשבתך עולמים Bijou. Ashear Manuscript
Bayat 348 267 אל צור מחסה Ashear Manuscript Arabic
Bayat 349 267 הודך Wedding of Ezra S Tawil. Song is a mixture of Bayat and Hijaz. Ashear Manuscript M. Nadaf
E. Menaged
I. Cabasso Qaddish
I. Cabasso Qaddish
Recording
I Cabasso- Naqdishakh
I Cabasso - Pizmon
נקדישך
Bayat 350 268 'הללו את ה Matan Torah. Ashear Manuscript Yosef Hamaoui
G. Shrem
I Cabasso
I Cabasso
Bayat 351 269 איומה לי שובי בחבה Ashear Manuscript I. Cabasso
Maury Blanco
Shabetai Laniado
Bayat 352 270 לדודי נא Ashear Manuscript I. Cabasso
Bayat 353 270 מראש אמנה Ashear Manuscript
Bayat 354 272 תנהלני לעיר כבודך Serure. Ashear Manuscript I. Cabasso
Bayat 355 273 יה הושיעה עדתי Wedding of Jacob Isaac Cabasso, father of Eli and Isaac J Cabasso. Ashear Manuscript Photograph of Isaac Cabasso with DMB I. Cabasso
Bayat 356 274 אל חי שוכן Maqam Kourd Paragraph 1 can be applied to El Hahodaot and Paragraph 3 can be applied to Qaddish. Appropriate for Shabbat Re'eh. Arabic is sung by Daoud Hosni. Ashear Manuscript E. Menaged
E. Menaged 2
M. Nadaf
I. Cabasso Qaddish
Arabic: El Qalb Fi Hob
I Cabasso- EH & Qaddish
שמחים
Bayat 362 278 אל נעלה רפא Eli Ashear Bar Misvah. Kislev 1929. Leaflet Yosef Hamaoui
G. Shrem
Recording
I Cabasso
I Cabasso
I Cabasso- Nishmat
קדיש
Bayat 363 280 שובי העדי Written May 26, 1940. Song in memory of Rabbi Shimon Bar Yohai, for Lag LaOmer. Leaflet G. Shrem
I. Cabasso
G. Shrem
G. Shrem
כתר
Bayat 364 282 יה נורא ונשגב Mordechai Israel Missry Bar Misvah. March 19, 1935. Leaflet I. Cabasso
Bayat 365 284 לאל עתרתי תעלה David Moshe Ashear Wedding. March 14, 1937. Leaflet I. Cabasso
Bayat 366 286 אשיר לאל דר זבולה Wedding of Isaac Shaul Semah. August 25, 1940. This is the last documented pizmon of Moshe Ashear; written a month before his demise. Shrem Manuscript Leaflet E. Marcus
Bayat 367 287 מבטן אתה הוא גוחי Moshe Pinehas Schwecky Bar Misvah. Sivan 1931. Leaflet
Bayat 368 288 אנא אנא אימא Moshe Pinehas Schwecky Bar Misvah. Sivan 1931. Leaflet I. Cabasso
Bayat 369 289 מגן עוזר רם ונורא Isaac Joseph Shasho Bar Misvah. 12/21/1934. Leaflet Arabic
DMB
ממצרים
Bayat 370 289 יה אותי על ידי Shasho Bar Misvah. Continuation of above song. 12/21/1934. Arabic
Bayat 371 291 יחידה התנערי Bar Misvah of Joe Saff. The pizmon contains references to Bar Mitzvah as well as allusions to the particular situation of the Saff family. 1933. Leaflet Photograph of Joseph E Saff I. Cabasso
Bayat 372 292 דברי שירתי- מגן בעדי In honor of birth of Moshe Ashear's grandson. December 10, 1937. Shrem Manuscript Leaflet Arabic
Yosef Hamaoui
J. Mosseri
G. Shrem
ראו בנים
Bayat 373 293 יחיד אלהי קדם Hatan Yehezqel Haim Shalom. Tishri 1929. Leaflet J. Mosseri
E. Sayegh: Haleluyah
Naftali Tawil- Nishmat
הללויה
Bayat 374 294 אלהי אבי הקשב Wedding of Abraham Eliahou Abad il-Wahad. April 21, 1940. Leaflet
Bayat 375 296 מרום יחיד Joseph Isaac Shalom Bar Misvah. Kislev 1930. Leaflet Photograph of Isaac Shalom G. Shrem
Naftali Tawil- Qedusha
נקדישך
Bayat 376 297 מאל עליון Joseph Isaac Shalom Bar Misvah. Kislev 1930. Leaflet Isaac and Alice Shalom Family G. Shrem
Bayat 377 298 לך קראתי יה Arabic
G. Shrem
Recording
Bayat 378 299 מה נעימה ויפה Husney Bar Misvah; 8/29/1935. Starts Bayat and switches to Hijaz. Leaflet M. Nadaf
פזמון
Bayat 379 299 אני לו אשיר Continuation of previous song. Abdel Wahab song EL NIL NAGASHI. The section that Menaged is using is minute 2:40 through 4:20 of the Arabic song. In the pizmon it's from the 5th line on page 300 (Malkekh Yinhar) until the 12th line (El Ahoub Yahel Lah). Leaflet I. Cabasso
I. Cabasso - only page 300
Arabic
E. Menaged
H Obadia Yosef
שועת עניים
Mehayar-Bayat 392 319 מגן ועזרה Shames wedding. Alludes to the Ten Sefirot. I. Cabasso
E. Menaged
Mehayar-Bayat 393 320 עירי בנה E. Menaged
E. Menaged 2
Mehayar-Bayat 394 321 מרום ראשון ואחרון J Gindi.
Mehayar-Bayat 395 321 אשיר אני בבית נאוה J Gindi. M Tawil
I. Cabasso
Y. Bozo
Recording
I Cabasso 2
קדיש
Mehayar-Bayat 396 322 מזיוך תנהיר עלי Bar Misvah of Sion Nasar, son of Shemuel and Sanyar Nasar. Allusions to these names are in text. "San Yar", the mother's name, is divided into two words. Ashear Manuscript Recording
Y Hamaoui- Pizmon
Mehayar-Bayat 397 323 יה מתנשא Meyer Salem wedding. Ashear Manuscript G. Shrem
Recording
Isaac Cabasso- Rau Banim
Mehayar-Bayat 398 324 מלכי יוצרי Composed by H Moshe Ashear in honor of the wedding of Ezra Moshe and Nahmo Azar Cohen, on February 25, 1925. Photographs courtesy of descendents Jack and Ezra Azar. Ashear Manuscript Wedding of Ezra and Nahmo Azar 2-25-1925 Photograph of Ezra Moshe and Nahmo Azar E. Menaged
G. Shrem
Recording
I Cabasso
שועת עניים
Mehayar-Bayat 399 325 מראשית כל Harari wedding. Ashear Manuscript M. Nadaf
I Cabasso
קדיש
Mehayar-Bayat 400 326 ממלכות הארץ Abadi wedding. Ashear Manuscript G. Shrem
G. Shrem
ממצרים
Mehayar-Bayat 401 327 יה החישה ותנה לי Kassin wedding. Ashear Manuscript G. Shrem
Recording
Mehayar-Bayat 403 328 מדבש ונפת צוף Written pre 1928 in honor of Ma'oz Laebyon. Ashear Manuscript G. Shrem
Mehayar-Bayat 404 329 מנת חבלי Franco. E. Menaged
E. Menaged 2
Arabic
Mehayar-Bayat 405 330 אשא דעי R. Jacob Kassin's song. Photograph of H Jacob Kassin and Family J. Mosseri
Mehayar-Bayat 406 331 מלך הדור Maqam Kourd Wedding of Isaac Haim Massri; March 20, 1934. Leaflet I. Cabasso
Fule Yanani
Arabic
Recording
E Menaged- Shavat
קדיש
Ashiran 432 355 בני בגילך Bar Missva. G. Shrem
G. Shrem
Recording
נקדישך
Rahawi Nawah 451 373 גואלך גואלך G. Shrem
G. Shrem
Saba 509 425 אל מוכתר בכתר פיוט על סדר אלף בית אומרה- Alludes to 10 Sefirot. Ashear applies this tune often to Naqdishakh. Ashear Manuscript M. Nadaf
I. Cabasso
I. Cabasso - Nishmat
E. Menaged - Nishmat
I Cabasso- El Mukhtar- Nishmat
I Cabasso 2
R Elnadav- Nishmat
נשמת
Saba 510 426 יחידי אל צור Ashear Manuscript Arabic
Sigah 561 467 יה יה אנא Ashear Manuscript
Sigah 562 468 ממשגב לעם הנעלה Ashear Manuscript
Hijaz 577 480 שלח סגני ידידי Shabbat Pinehas. Ashear Manuscript David Sebi
Arabic
Recording
D Kassin - Nishmat
פזמון
Hijaz 596 494 מרומי ברך In honor of Hebrat Qahal Qadosh Magen David. This was "The Song" that he made for the inauguration and the song that stuck as the Magen David Theme Song. G. Shrem
שמחים
Hijaz 597 495 מושיעי יה Ashear Manuscript Arabic
Hijaz 598 496 יה לגני בא נא יה Ashear Manuscript G. Shrem
Isaac Cabasso- Nishmat
Hijaz 599 497 יחלתי צורי לעבדך The Arabic is a DOR entitled G'alt Higri. Here it is sung by Mohamed Salim. Ashear Manuscript Mohamed Salim
Hijaz 600 497 יחיד מלך נאמן Wedding. Ashear Manuscript M. Nadaf
M. Nadaf 2
שמחים
Hijaz 602 498 מהר חביבי Ashear Manuscript G. Shrem
Y. Bozo - Different pizmon same tune
G. Shrem
Arabic: Howa Habibi Yewafaqni
Isaac Cabasso
I Cabasso- Nishmat
Maury Blanco
נשמת
Hijaz 603 499 שיר אל אגידה Ashear Manuscript F Samra
Hijaz 604 500 אספר שמך Ashear Manuscript G. Shrem
Hijaz 605 501 אל השב Same melody as page 491. Ashear Manuscript E. Menaged- Full Shaharit
Isaac Cabasso
Hijaz 606 502a מרום דר מעונה G. Shrem
Hijaz 607 503 מלכי עזור יה Arabic
Maury Blanco
Hijaz 608 503 יאתה לאל הגדלה Wedding of Joseph Moshe Ashear. Nisan 1931. Leaflet
Hijaz 609 504 אנא רפא לחבלי Wedding of Joseph Moshe Ashear. Nisan 1931. Leaflet
Hijaz 610 506 נדה אני Bar Misvah of Shaul Abraham Houssni. January 1938. Leaflet Arabic
G. Shrem
S Antebi
I Cabasso - Qaddish
קדיש
4015 203e גפני הוא Maqam Ajam Recording
Recording
samfranco.com