November 26, 2022 ~ Shabbat TOLEDOT. MAHOUR.

��������������

samfranco.com