November 27, 2022 ~ Shabbat TOLEDOT. MAHOUR.

���������� �������� ������

samfranco.com