November 27, 2022 ~ Shabbat TOLEDOT. MAHOUR.

���������� ������

samfranco.com