November 26, 2022 ~ Shabbat TOLEDOT. MAHOUR.

���������� ���� ������ ���� ������ ������

samfranco.com