November 27, 2022 ~ Shabbat TOLEDOT. MAHOUR.

������

samfranco.com