November 26, 2022 ~ Shabbat TOLEDOT. MAHOUR.

���������� ������ ���� �������� ������

samfranco.com