November 27, 2022 ~ Shabbat TOLEDOT. MAHOUR.

���������� ���� ������ ������

samfranco.com