November 27, 2022 ~ Shabbat TOLEDOT. MAHOUR.

�������� ������

samfranco.com